CIAŁOPOZYTYWNA KOALICJA to projekt powstały z inicjatywy gdańskich nastolatek, które czując skutki pandemicznej izolacji postanowiły połączyć siły, by wspólnie zwiększyć świadomość swoich rówieśniczek i rówieśników na tematy związane z ciałopozytywnością, ale także sprawić, by szkoła stała się miejscem przyjaźniejszym, spełniającym potrzeby młodych ludzi.

Jako Fundacja wspieramy inicjatywę dziewczyn, czuwając nad merytorycznością prowadzonych działań, moderujemy spotkania z samorządami szkolnymi oraz odpowiadamy za opracowanie graficzne i wydanie broszury. Natomiast inicjatorki projektu – Patrycja Terech, Ania Trokol, Tosia Greszczuk i Ewa Solecka – odpowiedzialne są za prowadzenie prelekcji dla klas oraz napisanie broszury, która będzie krótkim poradnikiem dla nauczycielek i nauczycieli.

W ramach CIAŁOPOZYTYWNEJ KOALICJI udało się przeprowadzić krótkie prelekcje typu TedTalks dla ponad 1 000 gdańskich nastolatków, które pozwoliły młodzieży zapoznać się z podstawowymi kwestiami związanymi z ciałopozytywnością, a także były bodźcem do rozpoczęcia dyskusji na temat potrzeb i zmian, które można byłoby wprowadzić w placówce.

Każda z osób uczniowskich miała szansę zabrania głosu i podzielenia się swoim pomysłem bądź trudnością z jaką przyszło jej się zmierzyć, poprzez wrzucenie do skrzynki anonimowej karteczki. Wszystkie w ten sposób zebrane wypowiedzi zostały przeczytane, a najczęściej pojawiające się potrzeby zostały przedstawione samorządowi szkolnemu.

Podczas kilkugodzinnego warsztatu samorząd szkolny analizował zebrane głosy i wspólnie debatował nad rozwiązaniami, które można byłoby wprowadzić do szkoły. Następnie podczas spotkania z Dyrekcją, opartego na szacunku i zrozumieniu, zaproponowane pomysły były poddawane dyskusjom do momentu wypracowania konkretnych rozwiązań.

PORADNIK dla nauczycielek i nauczycieli podsumowujący CIAŁOPOZYTYWNĄ KOALICJĘ znajdziesz: TUTAJ!