CIAŁOPOZYTYWNA KOALICJA

Doskonale wiemy, że dialog bywa trudny. Podejmijmy go razem! Dołączcie do naszej CIAŁOPOZYTYWNEJ KOALICJI.

Oferujemy ciałopozytywną facylitację dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Działamy w trzech krokach – realizujemy wprowadzające w temat ciałopozytywności prelekcje w klasach, wspólnie z samorządem szkolnym analizujemy trudności zakomunikowane przez młodzież, a następnie moderujemy konsultacje między nastolatkami a dyrekcją placówki, by doprowadzić do odnalezienia prostych i efektywnych rozwiązań.

Naszym celem jest wzmocnienie każdej ze stron szkolnej wymiany, młodych ludzi, nauczycieli, jak i dyrekcji. Wierzymy, że szkoła może być miejscem bezpiecznym, wspierającym, ciałopozytywnym dla uczących się nastolatków. Proponujemy warsztaty w pełni interaktywne, oparte na otwartej, równościowej rozmowie.

Czas realizacji ciałopozytywnej facylitacji zależny jest od ilości klas danej szkoły. Zwyczajowo, zajęcia w klasach oraz konsultacje z samorządem prowadzimy jednego dnia, spotkanie z dyrekcją zaś następnego. Prelekcja w danej klasie trwa 45 minut, warsztaty z samorządem szkolnym 135 minut, mediacje z dyrekcją zaś w zależności od potrzeb.


PRELEKCJE W SZKOŁACH

Młodzi ludzie masowo nie akceptują siebie. Ale czy mieli kiedyś okazję usłyszeć, że to jacy są jest okej?

W ramach kampanii realizujemy ciałopozytywne prelekcje dla młodzieży uczęszczającej do klas 6-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. W formie prezentacji oraz angażujących osoby nastoletnie zadań, przystępnie przekazujemy podstawową wiedzę z zakresu samoakceptacji. Pragniemy, aby każda młoda osoba otrzymała prosty komunikat – zasługujesz na szacunek, zarówno od otoczenia, jak i ze strony samego siebie!

Nasze prelekcje oparte są na dostępności. Dostosowujemy temat oraz poziom jego zaawansowania do każdej grupy. Oferujemy możliwość prelekcji zarówno dopiero wprowadzających w nurt ciałopozytywności, jak i poświęconych konkretnym aspektom, takim jak bodyshaming, fatfobia czy zaburzenia odżywiania.

Termin zajęć każdorazowo dostosowujemy do potrzeb grupy. W Trójmieście oraz Warszawie realizujemy prelekcje na żywo, jednak dzięki narzędziom online jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego zakątka Polski. Pracujemy z grupami zarówno kilkuosobowymi, jak i kilkudziesięcioosobowymi (do 40 osób). Czas trwania warsztatów wynosi 45 minut.


WARSZTATY Z SAMOAKCEPTACJI / skierowane do grup młodzieżowych

Samoakceptacja to wyjątkowo trudny proces. Każdej młodej osobie należy się w nim wsparcie!

Celem wzmacniania młodzieży, prowadzimy zajęcia bezpośrednio poświęcone metodom polepszania swojej relacji z własnym wyglądem. Wykorzystując ćwiczenia zaczerpnięte z takich przestrzeni jak psychologia czy teatr, wspólnie badamy przyczyny niskiej samooceny i dzielimy się wiedzą o prostych krokach, których podjęcie zbliży nastolatka do ciałopozytywnej samoakceptacji.

W ramach warsztatu, poza wzmocnieniem w kategorii postrzegania siebie, młodzież otrzymuje też porady dotyczące przestrzeni oferujących wsparcie psychologiczne. Całe zajęcia odbywają się w bezpiecznej, łagodnej formie. Nastolatki mogą mieć pewność, że zapraszamy ich do miejsca, które akceptuje ich osobiste zmagania, nie bagatelizuje ich, nie wykorzystuje też w żaden sposób.

Warsztaty realizujemy online (dla grup minimum 7 osobowych), ale też na żywo (dla grup minimum 10 osobowych) w obszarze Trójmiasta i okolic, jak i Warszawy. Zajęcia trwają 2 godziny.


WARSZTATY Z INKLUZYWNOŚCI / skierowane do osób pracujących z młodzieżą

Rozumiemy, że rzeczywistość wokół nas zmienia się w błyskawicznym tempie. Trudno jest nadążyć, a niestety często kończy się to nieświadomym krzywdzeniem drugiej osoby. Jesteśmy właśnie od tego, by poradzić, jak można budować nasze relacje w sposób polepszający dobrostan, bez przemocy.

Inkluzywność jest ideą związaną z poszerzaniem dostępności i akceptacji względem różnorodności. Wiąże się z konkretnym językiem, unikaniem dyskryminującego zachowania, tworzeniem atmosfery tolerancji. Podczas warsztatów zapoznacie się z łatwymi w realizacji czynnościami, które usprawnią pracę dorosłego w zakresie równościowego kontaktu z młodym człowiekiem.

Na bazie zrealizowanych przez nas projektów, które angażowały feedback dotyczący problemów z jakimi mierzy się młodzież, przekazujemy propozycje samych nastolatków odnośnie podnoszących jakość relacji z dorosłym zachowań.

Zajęcia realizujemy dla grup minimum 7 osobowych online, offline dla grup minimum 10 osobowych (Trójmiasto lub Warszawa). Czas trwania wynosi 2 godziny.


WARSZTATY Z CIAŁOPOZYTYWNEGO WYCHOWANIA / skierowane do osób dorosłych

Jednym z głównych powodów trudności z samoakceptacją własnego ciała są – niestety – rodzice. Nie w sposób celowy. Żaden rodzic nie chce dla swojego dziecka źle. Dlaczego więc tak się dzieje?

Proponujemy warsztaty, które pomogą osobom zajmującym się wychowywaniem dzieci w zapoznaniu się z ciałopozytywnymi narzędziami. Niezależnie czy jest się rodzicem, osobą pracującą w przedszkolu czy szkole, narzędzia te umożliwią budowanie zdrowego, promującego akceptację otoczenia dla dzieci, jak i nastolatków.

Bazując na wiedzy o ciałopozytywności, o mechanizmach związanych z pedagogiką emancypującą, wskażemy w trakcie zajęć kluczowe metody wspierania ciałopozytywnego myślenia, ale też źródła, do których warto sięgać.

Warsztaty realizujemy online (dla grup minimum 7 osobowych), ale też na żywo (dla grup minimum 10 osobowych) w obszarze Trójmiasta i okolic, jak i Warszawy. Zajęcia trwają 2 godziny.


W sprawie wyceny i szczegółowych informacji prosimy o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie internetowej bądź o bezpośredni kontakt mailowy: fala.nowej.kultury@gmail.com. W wiadomości prosimy o wskazanie wybranego pakietu, określenie liczby osób oraz zaproponowanie preferowanej daty spotkania.