Marysia Pyrek – twórczyni kampanii SPÓJRZ NA SIEBIE. Edukatorka, teatrolożka i specjalistka ds. PR. Prezeska Fundacji Fala Nowej Kultury. Absolwentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania II stopnia na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (specjalizacja: marketing i komunikacja społeczna). Aktualnie uczestniczka studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika Teatru. Współpracowała z agencją marketingową, gdzie zajmowała się organizacją wydarzeń oraz budowaniem marek dla klientów (współtworzyła m.in. projekt Zostań z Muzyką, który w 2020 roku został nagrodzony Srebrnym Spinaczem). W 2019 roku była jurorką Gdyńskiej Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Ukończyła m.in. półroczny projekt Teatr i Edukacja 2020 organizowany przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku, Kuźnię Liderów i Liderek Gdańskich NGO, a także Letnią Szkołę Animacji Społecznej. Tworzyła ofertę kulturalno-edukacyjną dla instytucji kultury oraz prowadziła warsztaty m.in. w Teatrze Nowym w Słupsku, Nadbałtyckim Centrum Kultury czy Gdańskiej Szkole Artystycznej. W kampanii zajmuje się koordynacją projektów, public relations oraz prowadzeniem zajęć edukacyjno-kulturowych.

Natalia Królak – twórczyni kampanii SPÓJRZ NA SIEBIE. Edukatorka, pedagożka teatru, dramaturżka, graficzka. Wiceprezeska Fundacji Fala Nowej Kultury. Absolwentka Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Szkoły Krytyki Teatralnej. Brała udział m.in. w realizowanym przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku programie Teatr i Edukacja 2020, w projekcie Shapers of The Future 2020 organizowanym przez Warsztat Innowacji Społecznych w Krakowie oraz Fundację Konrada Adenauera czy w Akademii Trenerów i Trenerek pod egidą Fundacji Inna Przestrzeń oraz Habitat for Humanity Polska. Wszechstronnie podejmuje temat inkluzywności w przestrzeni społecznej oraz w środowisku artystycznym. Współorganizowała poświęconą tematowi przemocy w szkołach artystycznych międzynarodową konferencję Zmiana – Teraz! Prowadzi demokratyczne zajęcia teatralne dla młodzieży, m.in. w Gdańsku i w Warszawie. Stale współpracuje z warszawskimi teatrami: Teatrem Powszechnym oraz Teatrem Collegium Nobilium. Jest uczestniczką międzynarodowego programu edukacyjnego Change – Now! dla młodych twórczyń oraz twórców, którego celem jest opracowanie równościowych, podmiotowych i zespołowych praktyk realizacji współczesnych działań artystycznych. W ramach kampanii odpowiada za merytoryczność działań, stronę wizualną, jak i prowadzi zajęcia edukacyjno-kulturowe.

Patrycja Szczepańska – współpracująca z kampanią SPÓJRZ NA SIEBIE psycholożka, socjoterapeutka oraz animatorka wolontariatu w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychologia oraz kulturoznawstwo. Pracowała z osobami doświadczającymi kryzysów w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, a także w Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. Jako psycholożka w szkole podstawowej i średniej pracowała warsztatowo i terapeutycznie z dziećmi oraz młodzieżą. Aktualnie pozostaje związana ze Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji w Sopocie, gdzie zajmuje się podnoszeniem podnoszenia świadomości społecznej na temat osób chorujących psychicznie i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. W kampanii odpowiada za prowadzenie zaufanego maila oraz prowadzenie warsztatów psychologicznych.

Patrycja Terech – aktywistka, angażująca się w działania na rzecz dobstostanu młodych ludzi. Współpracuje z kampanią SPÓJRZ NA SIEBIE odpowiadając za kontakty ze szkołami oraz samorządami szkolnymi. Koordynatorka i współtwórczyni projektu CIAŁOPOZYTYWNA KOALICJA, którego celem jest podjęcie dialogu między środowiskiem szkolnym a dyrekcją oraz wprowadzenie zmian w szkołach, które realnie zmienią sytuację gdańskich uczennic i uczniów.