SPÓJRZ NA SIEBIE to pierwsza w Polsce ciałopozytywna kampania angażująca młodzież. Jej celem jest uświadomienie nastolatków, że wygląd zaczyna się w głowie. Chcemy, by młodzież zaakceptowała własne ciało, zyskała poczucie własnej wartości, zaczęła być dumna ze swojego naturalnego wyglądu. Zależy nam, aby młodzi ludzie przestali porównywać się do siebie, konkurować z wyretuszowanymi zdjęciami czy walczyć ze swoimi „niedoskonałościami”.

Przerażają nas badania dotyczące samoakceptacji wśród młodych ludzi. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z maja 2020 roku, aż 52% polskich dziewcząt i 31% polskich chłopców w wieku 15 lat nienawidzi swojego ciała. To oznacza, że co druga dziewczyna i co trzeci chłopak, których mijasz każdego dnia na ulicy, nie akceptuje siebie takim, jakim jest. To najgorsze wyniki w Europie. Nikt na naszym kontynencie nie jest tak krytyczny wobec swojego wyglądu jak polska młodzież.

Ponadto, młodzi ludzie narzekają na brak wsparcia ze strony znajomych oraz pracowniczek i pracowników szkolnych. Ponad 64% dziewczyn i 75% chłopców nie ma zaufanego przyjaciela, a 79% dziewczyn i 69% chłopaków nie ma oparcia ze strony nauczycielek i nauczycieli.

Poprzez szeroką ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży, ale też osób dorosłych, chcemy zmieniać ten stan rzeczy i pokazywać jak można wprowadzać ciałopozytywną zmianę, aby zatroszczyć się o dobrostan młodych ludzi w Polsce.