Jako SPÓJRZ NA SIEBIE – pierwsza ciałopozytywna kampania dla młodzieży w Polsce – wsłuchujemy się w potrzeby osób uczniowskich, które chcą czuć się bezpiecznie i komfortowo we własnych szkołach. Dlatego zrealizowałyśmy projekt CIAŁO WYKLUCZONE, w ramach którego zorganizowałyśmy ciałopozytywne warsztaty antydyskryminacyjne dla pomorskiej młodzieży, cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacje psychologiczne dla młodych ludzi. Uczestnictwo we wszystkich działaniach było bezpłatne.

Na podstawie rozmów z uczęszczającymi do pomorskich szkół nastolatkami, powstał raport CIAŁO WYKLUCZONE. Raport ukazuje sytuację osób uczniowskich, najczęściej zgłaszane przez nich trudności oraz rozwiązania, które powinny zostać wprowadzone aby poprawić ich komfort i bezpieczeństwo.

O projekcie

Projekt CIAŁO WYKLUCZONE powstał w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu osób uczęszczających do placówek edukacyjnych – zarówno osób uczniowskich jak i nauczycielskich. Wierzymy, że szkoła powinna być miejscem, w którym każde ciało, niezależnie od wyglądu, kondycji, czy sprawności zasługuje na szacunek i godne traktowanie. Uczniowie mają prawo do nauki w ciałopozytywnym, akceptującym środowisku. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Według statystyk Gdańskiego Urzędu Miejskiego, w 2019 roku aż 84,3% gdańskich nastolatków spotkało się lub/i doświadczyło wyśmiewania i obrażania, dla 27,6% było to bardzo częste zjawisko. 76,1% spotkało się lub/i doświadczyło przemocy fizycznej, za bardzo częste zjawisko uznało ją 16%.

Warsztaty dla szkół

Aby wesprzeć gdańską młodzież i nauczycieli, zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół średnich, podczas których nauczaliśmy o szacunku dla wszystkich ciał, stawianiu granic, bodyshamingu oraz prawach ucznia i nauczyciela. Zwieńczeniem każdego dnia warsztatowego był stworzony na podstawie rozmów z uczestnikami raport zawierający sugestie, jak uczynić daną placówkę przyjaznym, akceptującym miejscem. Warsztaty składały się z trzech części: ciałopozytywnej – prowadzonej przez Fundację Fala Nowej Kultury, prawniczej -moderowanej przez Stowarzyszenie Umarłe Statuty oraz psychologicznej, którą prowadziło Stowarzyszenie 180 Stopni.

Szkolenia dla dorosłych

Oprócz warsztatów przygotowaliśmy również cykl bezpłatnych, ciałopozytywnych szkoleń antydyskryminacyjnych dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą.

  1. Jak komplementować by budować pewność siebie?
  2. Statut szkolny – jaki jest okej?
  3. Trudne tematy, jak je poruszać? Jak mediować z młodym człowiekiem?
  4. Jak łączyć a nie dzielić? O wychowaniu bez stereotypów
  5. Edukacja seksualna nastolatka – jak może ją wspierać dorosły?
  6. Jak być dorosłą osobą sojuszniczą – potrzeby młodzieży transpłciowej
  7. Jak zbudować zdrową relację dziecka z jedzeniem?
  8. Jak mądrze zachęcać do sportu? Wychowanie fizyczne a ciałopozytywność.

Notatki z warsztatów i powarsztatowe karty pracy można zobaczyć TUTAJ.

Konsultacje psychologiczne dla młodzieży

Wiemy, jak utrudniony jest dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego, dlatego w ramach projektu oferowaliśmy młodym ludziom bezpłatne konsultacje ze specjalistkami posługującymi się metodami uwrażliwionymi na kwestie cielesności. Można było uzyskać dwa rodzaje wsparcia: konsultacje psychologiczne oraz spotkania z mediatorką.

Konsultacje prowadziły:

Iwona Woźniewska
Magda Bellwon

Iwona Woźniewska – psychotraumatolożka w trakcje specjalizacji z suicydologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Association for Contextual Behavioral Science. Terapeutka ACT, fanka młodych i współpracy z nimi, czasem animatorka młodzieżowa, a w szczególności towarzyszka w kryzysie. Od 2014 roku jest ekspertką d/s wychowania w Magazynie Together Rodzinna Strona Trójmiasta oraz felietonistką w Magazynie Kobiet. Współpracuje jako ekspertka ze stacją TVN Style komentując i wyjaśniając rzeczywistość młodych ludzi. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia 180 Stopni, koordynatorka pracy dwóch Youth Pointów Placówek Wsparcia Dziennego w Gdańsku i w Gdyni. Prywatnie nieco wariatka normalizująca depresję cudzą i własną.

Magda Bellwon – z wykształcenia prawniczka. Z pasji i zawodu mediatorka i trenerka umiejętności mediacyjnych. Wykładowczyni akademicka współpracująca m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską czy Wyższą Szkołą Bankową. Na co dzień zajmuje się wspieraniem ludzi w szukaniu pozytywnego rozwiązania sporów i konfliktów, które przydarzają się każdemu zarówno w życiu zawodowym jak i codziennym. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych – w tym rodzinnych – z udziałem nastolatków i dorosłych.

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie 180 Stopni – działa od 6 lat w gdańskim Nowym Porcie jako organizacja, która jako jedyna prowadzi lokalnie długofalowe projekty animacji społecznej i partycypacji. Ich stałe projekty, takie jak świetlica socjoterapeutyczna Youth Point, 2 projekty typu „place making” (Zielona Laguna/Wspólna Przestrzeń, Akcja!Rewitalizacja), cechuje praca środowiskowa.

Działalność Stowarzyszenia zbudowana jest na partnerstwach oraz koalicjach i przyczyniła się do wykształcenia ich pozycji rzeczniczej wśród np. mieszkańców wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czy Gdańskich Nieruchomości oraz Urzędu Miasta i Biura Rozwoju Gdańska. Stowarzyszenie, w ramach którego działają suicydolożki, psychotraumatolożki i psycholożki, poza działaniami animacyjnymi prowadzi też psychoterapeutyczne usługi na rzecz młodzieży.


Stowarzyszenie Umarłych Statutów
– pierwsza i największa w Polsce organizacja bezpośrednio broniącą interesów uczniów. Misją Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie praw ucznia oraz monitorowanie stanu szkolnictwa. Członkowie organizacji aktywnie udzielają się zarówno w mediach (poradniki, artykuły o zmianach w systemie edukacji), jak i przestrzeni publicznej (warsztaty dla młodzieży).

Zespół projektu

Marysia Pyrek i Natalia Królak – autorki pierwszej w Polsce ciałopozytywnej kampanii skierowanej do młodzieży SPÓJRZ NA SIEBIE oraz założycielki Fundacji Fala Nowej Kultury. Pracują metodami artystycznymi z młodzieżą wykluczoną, doświadczającą kryzysów zdrowia psychicznego, żyjącą w trudnych warunkach finansowych. Ponadto, w ramach kampanii prowadzą działania wspierające nastolatki w procesie samoakceptacji oraz warsztaty dla szkół, których celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu wśród osób uczniowskich i nauczycieli. Ciałopozytywnym działaniem objęły bezpośrednio ponad 1 500 nastolatków z Gdańska jak i całej Polski.

Klaudia Nowakowska – psycholożka, edukatorka, trenerka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu oraz liczne szkolenia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, na której mocno opiera swoją aktualną pracę. Aktualnie kształci się w zawodzie psychoterapeuty w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie zdobywała między innymi pracując z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego w Centrum Samopomocy w Gdyni. Świadczy pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, wspiera w kryzysach życiowych oraz poszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami. Prowadzi warsztaty z zakresu psychoedukacji, treningi umiejętności miękkich, a czasami także warsztaty teatralne ukierunkowane na samorozwój.

Daniel Sjargi – student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Umarłych Statutów, gdzie zajmuje się sprawami związanymi z informacją publiczną i radami rodziców. Działacz społeczny, zaangażowany m.in. w służbę na rzecz społeczności lokalnej oraz młodych dorosłych.

Jan Korczyński – student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. W Stowarzyszeniu Umarłych Statutów zajmuje się poradnictwem i interwencjami, jest koordynatorem działu ds. grupy i działu konsultacji.  Entuzjasta idei społeczeństwa obywatelskiego oraz praworządności.

Realizacja
Warsztaty dla młodzieży w szkołach

Warsztaty dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą


Projekt został objęty patronatem medialnym www.gdansk.pl.


Projekt realizowany przez:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.