Jako SPÓJRZ NA SIEBIE – pierwsza ciałopozytywna kampania dla młodzieży w Polsce – wsłuchujemy się w potrzeby osób uczniowskich, które chcą czuć się bezpiecznie i komfortowo we własnych szkołach. Dlatego rozpoczynamy projekt CIAŁO WYKLUCZONE, w ramach którego organizujemy ciałopozytywne warsztaty antydyskryminacyjne dla gdańskiej młodzieży, cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacje psychologiczne dla młodych ludzi. Uczestnictwo we wszystkich działaniach jest bezpłatne.

O projekcie

Projekt CIAŁO WYKLUCZONE powstał z myślą o młodzieży uczęszczającej do gdańskich szkół średnich, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu osób uczęszczających do placówek edukacyjnych – zarówno uczennic, uczniów jak i nauczycielek i nauczycieli.

Wierzymy, że szkoła powinna być miejscem, w którym każde ciało, niezależnie od wyglądu, kondycji, czy sprawności zasługuje na szacunek i godne traktowanie. Uczniowie mają prawo do nauki w ciałopozytywnym, akceptującym środowisku. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Według statystyk Gdańskiego Urzędu Miejskiego, w 2019 roku aż 84,3% gdańskich nastolatków spotkało się lub/i doświadczyło wyśmiewania i obrażania, dla 27,6% było to bardzo częste zjawisko. 76,1% spotkało się lub/i doświadczyło przemocy fizycznej, za bardzo częste zjawisko uznało ją 16%.

Warsztaty dla szkół

Aby wesprzeć gdańską młodzież i nauczycieli, organizujemy bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół średnich, podczas których nauczamy o szacunku dla wszystkich ciał, stawianiu granic, bodyshamingu oraz prawach ucznia i nauczyciela. Zwieńczeniem każdego dnia warsztatowego jest stworzony na podstawie rozmów z uczestnikami raport zawierający sugestie, jak uczynić daną placówkę przyjaznym, akceptującym miejscem.

Warsztaty odbywają się w piątki w godz. 9:00-14:30, podczas jednego dnia grupa przechodzi przez 3 warsztaty – ciałopozytywny, psychologiczny i prawny. Warsztaty możemy zorganizować zarówno w szkole, jak i we współpracujących z nami przestrzeniach. Przekazywaniem szczegółowych informacji oraz zapisami zajmuje się Weronika Fiorek pod mailem: zapisy@spojrznasiebie.pl

Informacje dla szkół – dyrekcji, pedagogów, rodziców – pobierz tutaj:

Szkolenia dla dorosłych

Oprócz warsztatów przygotowujemy również cykl bezpłatnych, ciałopozytywnych szkoleń antydyskryminacyjnych dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą.

  1. Jak komplementować by budować pewność siebie?
  1. Statut szkolny – jaki jest okej?
  1. Trudne tematy, jak je poruszać? Jak mediować z młodym człowiekiem?
  1. Jak łączyć a nie dzielić? O wychowaniu bez stereotypów
  2. Edukacja seksualna nastolatka – jak może ją wspierać dorosły?

Konsultacje psychologiczne dla młodzieży

Wiemy, jak utrudniony jest dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego, dlatego w ramach projektu oferujemy młodym ludziom bezpłatne konsultacje ze specjalistkami posługującymi się metodami uwrażliwionymi na kwestie cielesności. To działanie kierujemy szczególnie do osób, które doświadczyły przemocy nakierowanej na ciało. Oferujemy dwa rodzaje wsparcia: konsultacje psychologiczne oraz spotkania z mediatorką.

Podczas konsultacji możesz porozmawiać o trudnościach w szkole, emocjach czy postrzeganiu swojego ciała. Aby skorzystać z konsultacji psychologicznej nie trzeba mieć 18 lat ani posiadać zgody rodzica. W przypadku podjęcia długotrwałej terapii taka zgoda będzie niezbędna.

Natomiast jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w nawiązaniu dialogu z drugą osobą, warto zgłosić się do mediatorki. Pomoże ona wypracować zasady współpracy i komunikacji z Twoim otoczeniem – rodzicami, rodzeństwem czy innymi osobami. By uczestniczyć w spotkaniach z mediacji, nie trzeba mieć zgody rodzica.

Konsultacje prowadzą:

Iwona Woźniewska
Magda Bellwon

Iwona Woźniewska – psychotraumatolożka w trakcje specjalizacji z suicydologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Association for Contextual Behavioral Science. Terapeutka ACT, fanka młodych i współpracy z nimi, czasem animatorka młodzieżowa, a w szczególności towarzyszka w kryzysie. Od 2014 roku jest ekspertką d/s wychowania w Magazynie Together Rodzinna Strona Trójmiasta oraz felietonistką w Magazynie Kobiet. Współpracuje jako ekspertka ze stacją TVN Style komentując i wyjaśniając rzeczywistość młodych ludzi. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia 180 Stopni, koordynatorka pracy dwóch Youth Pointów Placówek Wsparcia Dziennego w Gdańsku i w Gdyni. Prywatnie nieco wariatka normalizująca depresję cudzą i własną.

Mail: iwona@spojrznasiebie.pl

Dostępne terminy: https://calendly.com/spojrznasiebie/terapia

Magda Bellwon – z wykształcenia prawniczka. Z pasji i zawodu mediatorka i trenerka umiejętności mediacyjnych. Wykładowczyni akademicka współpracująca m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską czy Wyższą Szkołą Bankową. Na co dzień zajmuje się wspieraniem ludzi w szukaniu pozytywnego rozwiązania sporów i konfliktów, które przydarzają się każdemu zarówno w życiu zawodowym jak i codziennym. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych – w tym rodzinnych – z udziałem nastolatków i dorosłych.

Mail: magda@spojrznasiebie.pl

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie 180 Stopni – działa od 6 lat w gdańskim Nowym Porcie jako organizacja, która jako jedyna prowadzi lokalnie długofalowe projekty animacji społecznej i partycypacji. Ich stałe projekty, takie jak świetlica socjoterapeutyczna Youth Point, 2 projekty typu „place making” (Zielona Laguna/Wspólna Przestrzeń, Akcja!Rewitalizacja), cechuje praca środowiskowa.

Działalność Stowarzyszenia zbudowana jest na partnerstwach oraz koalicjach i przyczyniła się do wykształcenia ich pozycji rzeczniczej wśród np. mieszkańców wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czy Gdańskich Nieruchomości oraz Urzędu Miasta i Biura Rozwoju Gdańska. Stowarzyszenie, w ramach którego działają suicydolożki, psychotraumatolożki i psycholożki, poza działaniami animacyjnymi prowadzi też psychoterapeutyczne usługi na rzecz młodzieży.


Stowarzyszenie Umarłych Statutów
– pierwsza i największa w Polsce organizacja bezpośrednio broniącą interesów uczniów. Misją Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie praw ucznia oraz monitorowanie stanu szkolnictwa. Członkowie organizacji aktywnie udzielają się zarówno w mediach (poradniki, artykuły o zmianach w systemie edukacji), jak i przestrzeni publicznej (warsztaty dla młodzieży).

Zespół projektu

Marysia Pyrek i Natalia Królak – autorki pierwszej w Polsce ciałopozytywnej kampanii skierowanej do młodzieży SPÓJRZ NA SIEBIE oraz założycielki Fundacji Fala Nowej Kultury. Pracują metodami artystycznymi z młodzieżą wykluczoną, doświadczającą kryzysów zdrowia psychicznego, żyjącą w trudnych warunkach finansowych. Ponadto, w ramach kampanii prowadzą działania wspierające nastolatki w procesie samoakceptacji oraz warsztaty dla szkół, których celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu wśród osób uczniowskich i nauczycieli. Ciałopozytywnym działaniem objęły bezpośrednio ponad 1 500 nastolatków z Gdańska jak i całej Polski.

Klaudia Nowakowska – psycholożka, edukatorka, trenerka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu oraz liczne szkolenia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, na której mocno opiera swoją aktualną pracę. Aktualnie kształci się w zawodzie psychoterapeuty w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie zdobywała między innymi pracując z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego w Centrum Samopomocy w Gdyni. Świadczy pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, wspiera w kryzysach życiowych oraz poszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami. Prowadzi warsztaty z zakresu psychoedukacji, treningi umiejętności miękkich, a czasami także warsztaty teatralne ukierunkowane na samorozwój.

Daniel Sjargi – student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Umarłych Statutów, gdzie zajmuje się sprawami związanymi z informacją publiczną i radami rodziców. Działacz społeczny, zaangażowany m.in. w służbę na rzecz społeczności lokalnej oraz młodych dorosłych.

Jan Korczyński – student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. W Stowarzyszeniu Umarłych Statutów zajmuje się poradnictwem i interwencjami, jest koordynatorem działu ds. grupy i działu konsultacji.  Entuzjasta idei społeczeństwa obywatelskiego oraz praworządności.

Realizacja
Warsztaty dla młodzieży w szkołach

Warsztaty dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą


Projekt został objęty patronatem medialnym www.gdansk.pl.


Projekt realizowany przez:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.